Monday, 15 July 2024

Tekla Structure

09 Apr 2023
89
luminox watches

Tekla Structures เป็นซอฟต์แวร์ CAD 3 มิติ (3D) ที่ใช้สำหรับการออกแบบและวางแผนโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหญ่ เช่น สะพาน อาคารสูง โรงงาน หรือโครงการอุตสาหกรรมอื่นๆ

Tekla Structures มีความสามารถในการจัดการข้อมูลโครงสร้างอย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง ซึ่งช่วยลดเวลาและความยุ่งยากในการวางแผนโครงสร้าง โดยมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ 3D ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพรวมของโครงสร้างได้อย่างชัดเจนและมีความสมจริง

นอกจากนี้ Tekla Structures ยังสามารถรองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น AutoCAD และ Revit ซึ่งช่วยให้การสร้างและวางแผนโครงสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana