Monday, 15 July 2024

โปรแกรม revit ต่างกับ autocad อย่างไร ?

08 Apr 2023
404
luminox watches

Revit เป็นซอฟต์แวร์แบบ Building Information Modeling (BIM) ซึ่งใช้ในการออกแบบและสร้างโมเดลสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ ๆ เช่น อาคารสูง ๆ หรือโรงงาน.

โปรแกรม AutoCAD คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการออกแบบและวาดแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยได้รับความนิยมมากในงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การสถาปนาและงานด้านอื่นๆ ที่ต้องใช้งานเกี่ยวกับการวาดแบบ โปรแกรม AutoCAD จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวาดแบบได้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น

โปรแกรม revit ต่างกับ autocad อย่างไร

โปรแกรม revit ต่างกับ autocad อย่างไร

โปรแกรม revit ต่างกับ autocad อย่างไร ?

Revit และ AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์การออกแบบและสร้างแบบ แต่มีความแตกต่างกันดังนี้:
Revit เน้นการออกแบบแบบ 3 มิติและการสร้างโมเดลสิ่งก่อสร้างในขณะที่ AutoCAD เน้นการออกแบบแบบ 2 มิติและการสร้างแบบแผนภูมิและแบบผัง.
Revit มีการใช้งานแบบสมาร์ทและการเชื่อมต่อข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ AutoCAD มีความยืดหยุ่นในการกำหนดคุณสมบัติแต่ละอย่างในแบบแผน.
การใช้ Revit ช่วยลดเวลาในการออกแบบและสร้างโมเดลโดยการสร้างวัสดุและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น ในขณะที่ใน AutoCAD ต้องกำหนดคุณสมบัติแต่ละอย่างในแบบแผน.
Revit เหมาะสมกับการใช้งานในโครงการสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและติดตามข้อมูลได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ AutoCAD มีการใช้งานในงานที่มีขนาดเล็กถึงกลาง.
Revit สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของโมเดลในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบ ที่ต้องการจากผู้ใช้งาน ในขณะที่ AutoCAD มักจะใช้ในการออกแบบแบบ 2 มิติที่ต้องการปรับแต่งเพิ่มเติม.

โดยรวมแล้ว Revit เหมาะสำหรับงานออกแบบ ข้อจำกัดของ Revit คือมีเงื่อนไขมากกว่า AutoCAD เพราะจะทำให้งานมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ AutoCAD รวดเร็วในตอนเริ่มต้นแต่มักจะมีปัญหาตอนแก้งาน แค่เจองานแก้ขนาดท่อสุขาภิบาลทั้งตึกก็ยุ่งแล้วครับ แต่ Revit แก้แค่ตัวเลขขนาดมันก็อัพเดตให้ทั้งตึก (Parametric Modeling)

ความแตกต่างกันของ Revit กับ AutoCAD

โปรแกรม Revit และ AutoCAD เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการออกแบบและวาดแบบ แต่มีความแตกต่างกันอย่างมาก

โปรแกรม Revit เน้นไปที่การออกแบบและจัดการกับโครงสร้างของอาคาร ซึ่งสามารถสร้างแบบจากการวางแผนเริ่มต้นไปจนถึงการสร้างสรรค์ และการแก้ไขแบบในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีเครื่องมือที่เน้นไปที่การสร้างแบบ 3 มิติ โดยใช้วัตถุในการสร้างแบบ โดยโครงสร้างภายในแต่ละตัวจะมีความซับซ้อนมากกว่า AutoCAD

ส่วนโปรแกรม AutoCAD เน้นไปที่การวาดแบบและออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ซึ่งมีเครื่องมือที่เน้นไปที่การวาดเส้น การสร้างแบบ และการเขียนเลขหมายเลขต่าง ๆ บนแผนผัง โดยมีความยืดหยุ่นในการใช้งานและใช้งานได้หลายสาขาอุตสาหกรรม

ดังนั้น โปรแกรม Revit เหมาะสำหรับการออกแบบและจัดการโครงสร้างของอาคารที่มีความซับซ้อนสูง ส่วนโปรแกรม AutoCAD เหมาะสำหรับการวาดแบบและออกแบบทุกประเภทของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเชิงกล และอื่น ๆ

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana