Monday, 15 July 2024

ลาก่อน สถานีรถไฟดอนเมือง ปิดตำนาน125 ปี

21 Mar 2023
285
luminox watches

21/03/2566 เพิ่งจะได้ว่างมาถ่ายรูปอำลากัน กับสถานีรถไฟดอนเมือง ของ รฟท. ที่ย้ายไปใช้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง ตรงตลาดใหม่ดอนเมือง ตั้งแต่ 19/01/2566 นี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ปิดตำนานเส้นทางการเดินรถไฟกว่า 125 ปี

ของสถานีรถไฟดอนเมือง กันเลยครับพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ตรงนี้ก็เตรียมเก็บข้าว พี่วินรับส่งตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนจุดตำแหน่งกัน และที่น่าใจหายคือ จะยกเลิกการใช้ป้ายหยุดรถไฟ กม.11 สถานีบางเขน ที่หยุดรถไฟทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ อีกด้วย

สถานีรถไฟดอนเมือง พ.ศ. 2485 เครดิตภาพจาก เพจโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

สถานีรถไฟดอนเมือง พ.ศ. 2485

สถานีรถไฟดอนเมือง พ.ศ. 2485

รถไฟดอนเมือง-21-03-2566

รถไฟดอนเมือง-21-03-2566

ป้ายประกาศ หยุดให้บริการสถานีดอนเมือง 19-01-2566

ป้ายประกาศ หยุดให้บริการสถานีดอนเมือง 19-01-2566

ปิดสถานีรถไฟดอนเมือง-21-03-2023

ปิดสถานีรถไฟดอนเมือง-21-03-2023

ลาก่อน สถานีรถไฟดอนเมือง

ลาก่อน สถานีรถไฟดอนเมือง

สำหรับวันนี้เราได้อะไรจากการสำรวจวันนี้ ? จริงๆใกล้ๆกับป้ายรถไฟมีหมุดระดับของรถไฟอยู่ ใช้สำหรับงานรังวัด ถ่ายระดับทำแผนที่ได้ พุดถึงเรื่องงานก่อสร้างนะครับถ่ายเก็บไว้ไม่ได้เผยแพร่ แต่กระนั้นก็ระลึกได้ถึงคำว่า เก่าไป-ใหม่มา ธรรดาอันว่า ตั้งขึ้น มีอยู่ ดับไป เป็นวัฎจักรเวียนว่ายตายเกิด อะไรก็ไม่จีรังครับ ขนาดรถไฟที่เดินทางมากว่า 125 ปีก็ยังต้องปิดตัวลง แล้วจะมีอะไรมาแน่นอนแม้กระทั่งชีวิตเราครับ สะสมความดี ทำความดี รักกันไว้เถอะครับ สุดท้ายก็จะระลึกถึงแต่คุณงามความดีของกันและกัน 🙂

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana