Monday, 15 July 2024

ตามรอยเขาวัง โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี

14 Apr 2016
223
luminox watches

เขาวังโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ที่ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด แต่เดิมเรียกว่า เขาสมน หรือ เขาคีรี เขาวัง เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.4) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างแล้วพระราชทานนามใหม่ว่า เขามไหศวรรย์ ส่วนบริเวณทางเดิน ขึ้น-ลง นั้นต้องระวังจะมีลิงถ้าถือของกินอยู่ต้องระวังลิงแย่งของกินด้วยนะครับ

เขาวังเพชรบุรี

เขาวังเพชรบุรี Photo by Srigree

 

โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด ยอดที่สูงที่สุดสูง 95 เมตร แต่เดิมชาวบ้านเรียกภูเขานี้ว่า “เขาสมน” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระสมุหกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้าง จนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2403
ทรงพระราชทานนามว่าพระนครคีรี แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่าเขาวัง สืบมาจนบัดนี้ พระนครคีรีมีพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่าง ๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน

ตามรอยเขาวัง โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี

ตามรอยเขาวัง โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana