Monday, 15 July 2024

แผ่นเหล็กพืดหรือ Steel Sheet Pile

luminox watches

แผ่นเหล็กพืดหรือ Steel Sheet Pile คือวัสดุสร้างสรรค์ที่ใช้สำหรับกำแพงกันดินและน้ำในโครงการก่อสร้าง โดยมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กยาวๆ ที่มีความหนาและความสูงต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาพดินและน้ำในพื้นที่ โดยจะใช้เหล็กพืดเพื่อป้องกันดินและน้ำไม่ให้เคลื่อนไหวเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง เช่น ในการก่อสร้างท่าเรือ การขุดคลองเจาะเหมือง และโครงการรั้วกั้นน้ำ

แผ่นเหล็กพืดมีหลายรูปแบบและขนาดตามความต้องการของโครงการ โดยทั่วไปแล้วจะมีความหนา 8-16 มม. และความสูง 400-600 มม. โดยแผ่นเหล็กพืดจะถูกตัดเป็นชิ้นย่อยๆ แล้วจัดเรียงต่อเนื่องกันในแนวตั้งเพื่อสร้างกำแพงกันดินและน้ำ

นี่คือตัวอย่างรูปภาพของแผ่นเหล็กพืดหรือ Steel Sheet Pile:

แผ่นเหล็กพืด-Steel-Sheet-Pile

แผ่นเหล็กพืด-Steel-Sheet-Pile


Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana