Monday, 15 July 2024

เพลง อุ๊ยสอนหลาน เนื้อเพลง คอร์ด

24 Jan 2023
4240
luminox watches
เพลง อุ๊ยสอนหลาน เนื้อเพลง คอร์ด

เพลง อุ๊ยสอนหลาน เนื้อเพลง คอร์ด

Chord : C am dm G7

หลานเหยหลายขะใจ๋ลูกเจ๊า ตื่นมาล้างหน้าอย่านอน ขะใจ๋ลูกมาฟังกำอุ๊ยสอน ถ้าอุ๊ยม้วยมร ไผจะสอนเจ้า
ตะวันอยู่สูงมันบ่าอยู่เฝ้า ผดมาตั้งขอบฟ้า วันใหม่มาแล้วเน้ออย่ามัวเนิ่นจ้า ขะใจ๋เต๊อะลูกมาฟังกำข้าวกำเครือ

ก่อฟังเน้อลูกหลานต๋านเต้า กินข้าวจะไปเคาะถ้วยแก๋ง ลุกยามเจ้าจะไปย่ำเฮือนแฮง จะไปแยงดูเงาบ่อน้ำ
จะไปอู้ลำตั๋ว ไค่หัวล้ำบ้านเปิ้ลจะว่าสาธาณถ่อยจ๋า จะไปตี๋ก๋องแข่งยังเสียงฟ้า ขี้ม้าต้าดวงตะวัน
ปี้น้องร่ำรวยอย่าคิดเปิ่งหวัง เปิ้ลบ่าใจ่จะว่าเฮาดี จะไปขึ้นเฮือนเจ้านายเศรษฐี เพราะถ้าของเปิ้ลมีหายไปอย่างอั้น
เปิ้ลจะว่าเฮานั้นลักเอามาบ้าน เพราะตั๋วเฮามันยากไร้ เปิ้ลเป็นเศรษฐี บ่าดีไปใกล้ ตัวเฮายากไร้ก้มหน้าบกดิน

**ไม้สูงกว่าไม้มันยังพ่ายภัยจากลม อันคนสูงกว่าคน จั่งพ่ายตัวตนเอง มีดเทียนคมกล้าถากเหลาตัวบ่อเป็น ทำดีและเด่นจะเป็นภัย

หลานจะไปถ่ายโถงก๋างกาดก๋างข่วง จะไปทวงถามหนี้ก๋างคน จะไปถากไม้เข้าหามือตน ยามลมไปก้ำกล้วยก้ำเครือ
เข้าดงป่าไหมจะไปต้าเสือ ลงเรือไปต้าเงือกต้าน้ำ หันง่ายอย่าเอาหันเบาอย่าข้าม จะไปย่ามโตดคนอื่นเขา ย่อมเฮาหนุ่มแน่นจะไปดูแคลนคนเฒ่า
ยามเฮาเฒ่าไปดูแควนเด็กน้อย หนามแก่แข็งแต่มุ่มหนามหนุ่มแต่ผ่อย มันเด่นด้อยไปต่างกั๋น อย่างบางกำตื่นบางกำลึกล้ำ บางกำก่อลั่นสั่นใจ๋ และบางกำอู้ก็เหมือนมีไม้ใต้ จุดส่องไว้ในใจ๋คน

เสียมบ่าคมหื้อใส่ด้ามหนักๆ ฮู้บ่านักก่อถามหลายๆ กิ่วดอยภูฮู้หันตามสาย กิ่วหญิ๋งจายดูดายบ่าหัน อย่ากำอู้คนที่นินทาเล่าขวัญ มันตึงมีมามันทั่วทิศ
เกิดเป็นคนจึงดูร่ำพิศ คิดตรองมองดูหื้อไกล ว่าที่หม้อบ่าฮ้อนใจ่เป็นตั๊ดไห มันเป็นตั๊ดไฟที่ลนก้นหม้อ เหตุปัจจัยเป็นไปตามข้อหลานก่อลองกึดตรองดูเน้อหลาน หลานก่อลองกึดตรอง….

อันกำที่อุ๊ยสอนหลานเป็นกำโบราณ ข่าวจ้อยสืบต่อถ้อยมาหลายเจ่นคน ไม้ก็สืบไม้ คนก็สืบคน อย่างกำพญาพมเปิลจ่มมา ก่อลองไปฟังกำพญาพมที่เปิ้ลจ่มมา
อ้ายเป็นไฟ น้องเป็นน้ำ บ่าเมินนานมันก่อดับเย็น หลายอย่าเป็นไปอย่างไก่กับเห็นที่ผูกเวรไปหลายสืบธาร ปี่น้องผิดกันก็เหมือนมีดฟันน้ำ ก็อย่าหื้อมันถึงขั้นผูกเวร
เปรอะเปื้อนนั้นน้ำหาบปาเป็นก่อเอาน้ำใสเย็นซวยหลัง รางฮ้ายปางฮ้อนจางดีปางหล้าก่อหุ่มมีมาปะล้า บ่าว่าไปดีบ่อตือไผจ้า จั่งเป็นเมฆฝ้าปามัว ก็อยู่ตามน้ำทำไปตามตัว น้ำเปียงใดดอกบัวเปียงนั่น น้ำเปียงใดดอกบัวเปียงนั่น น้ำเปียงใดดอกบัวเปียงนั่น

เครดิต อุ๊ยสอนหลาน – Boy Imagine’s กับ ฟีฟ่า ยังไม่มีเนื้อเพลงได้ฟังมาก็พิมพ์มาฝากกันครับ

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana