Monday, 15 July 2024

หาไม้แบบคานชั้น 2 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

luminox watches
การหาปริมาณไม้แบบส่วน คานคอดินและคานชั้นสอง งานประมาณราคาอาคาร

การหาปริมาณไม้แบบส่วน คานคอดินและคานชั้นสอง งานประมาณราคาอาคาร

การหาปริมาณไม้แบบ ส่วนคานชั้น 2 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

* ส่วนนี้เราต้องดูแบบคานและแบบแปลนขยายคานเพื่อดู details ของความกว้างยาวของคานเพิ่มเติมด้วย
*ส่วนที่เพิ่มมาคือ ค้ำยัน และ ไม้แบบช่วงท้องคาน

การหาปริมาณปริมาณงานไม้แบบคาน ชั้น 2

[ ความกว้างคาน + (ความลึกของคาน *2) ] * ความยาวคาน

เทคานชั้น 2

เทคานชั้น 2 credit imag from รับสร้างบ้านสายมู ธนภูริวัจน์

  • 2 = มาจากไม้แบบจะประกบคานชั้น 2 ข้าง
  • ความกว้างของคาน คือส่วนของท้องคานที่ต้องคิดพื้นที่
  • คานชั้นที่ 2 นั้นจะต้องมีค้ำยันสำหรับเวลาเทคาน

การคำนวณงานไม้แบบคาน ชั้น 2

ความยาวคานชั้น 2 B2 =3.50*3 =10.5 m
เนื้อไม้แบบทั้งหมด ของคานชั้น 2 B2= [ 0.2(0.4*2)]*10.5= 10.5 m^2 (ตารางเมตร)
= 10.5 m^2 (ตารางเมตร)


การหาปริมาณงานไม้แบบที่ใช้ ของคาน ชั้น 2

*(เนื่องด้วยเป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ใช้การลดปริมาณไม้แบบเหลือ 70%)

สูตรในการหาปริมาณไม้แบบที่ใช้กับคานชั้น 2 =เนื้อที่ไม้แบบทั้งหมด * ตัวลดปริมาณไม้แบบ
ความยาวคานชั้น 2 B2 = 10.5*0.7
ปริมาณไม้แบบทั้งหมด ที่ใช้กับคานชั้น 2 B2 = 7.35 m^2 (ตารางเมตร)


การหาปริมาณงานไม้คร่าวที่ใช้ของคาน ชั้น 2

เนื้อที่ไม้แบบทั้งหมด * ตัวลดปริมาณไม้แบบ*0.3

  • ปริมาณงานไม้คร่าวที่ใช้กับคานชั้น 2 B2 = 7.35 *0.3
  • ปริมาณงานไม้คร่าวที่ใช้ของคาน ชั้น 2 B2 =2.21 ft^3 (ลบ.ฟุต)

การหาปริมาณงานตะปูที่ใช้ของคาน ชั้น 2

เนื้อที่ไม้แบบทั้งหมด * 0.25

ปริมาณงานตะปูที่ใช้กับคานชั้น 2 B2 = 10.5*0.25= 2.63 kg.


การหาปริมาณคำยันคานชั้น 2 (B2) = ความยาวคาน

=10.05 ต้น


*หมายเหตุ : ในการคิดจริงนั้นต้องคิดปริมาณทั้งหมดของคาน content นี้เพียงหยิบยกบางส่วนมาให้เป็นหลักแนวทางในการคิดถอดปริมาณงานก่อสร้างในส่วนของไม้แบบคานคอดินและคานชั้น2
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 30106-2004 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร /สอนโดย อ.สหัสชัย ตุลย์วัฒนางกูร /อ.เฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana