Monday, 15 July 2024

วันแรกของการเรียนวิชา งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร

luminox watches

21/10/2565 เทอมที่ 2/65 ของการเรียนช่างก่อสร้าง วันนี้เรามาเข้าเรียน วิชา งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร รหัสวิชา 30106-2005 กันครับ สอนโดย อ. อรรคพล พานิชเจริญ โดยวันนี้จะเรียนกันตั้งแต่ รู้จักกับเครื่องมือวัดระดับ กล้องวัดระดับ ไม้ staff การปรับระดับกล้อง การอ่านค่าไม้ staff ค่า MSL คืออะไร ค่า BS , HI, Elev, FS , IFS ทำไมวันนี้รู้สึกหนักหน่วงเหลือเกินกับคนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานก่อสร้างโดยตรงแต่ก็ไม่เป็นไรครับทบทวนเอาย้อนหลังอีกที 🙂

งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร-สอนโดย-อาจารย์-อรรคพล-พานิชเจริญ

งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร-สอนโดย-อาจารย์-อรรคพล-พานิชเจริญ

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Surverying for construction)

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง หมายถึง การสำรวจที่เกี่ยวข้องในงานด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมซึ่งจำเป็นต่อการวางแผนงานและการก่อสร้าง ได้แก่ งานรงวัดกำหนดวางหมุด และแนวบนพื้นดินเพื่อการอ้างอิง งานรังวัดวางแนวหรือตำแหน่งก่อสร้างของอาคาร ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ การรถไฟ ทางหลวง คลองท่อประปาและสายส่ง งานรังวัดเพื่คำนวณหาพท้นที่ และปริมาตรของเนื้อที่รูปร่างต่างๆ ตลอดจนถึง งานรังวัดเพื่อจัดเครียมและเขียนแบบรายละเอียดของการก่อสร้าง การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง เป็ฯการสำรวจบนพื้นที่ไม่ใหญ่มาก จัดเป็ฯการสำรวจบนพื้นระดับ (บทคัดจากสไลด์อาจารย์)

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

การให้ระดับงานก่อสร้าง-วิชางานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร

การให้ระดับงานก่อสร้าง-วิชางานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร อ. อรรคพล พานิชเจริญ

    • MSL (Mean Sea Level) ระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้มาจากการเฉลี่ยค่าความสูงของน้ำทั้งหมดในบันทึก
      MHW (Mean High Water) ระดับน้ำขึ้นเต็มปานกลาง ได้มาจากการเฉลี่ยค่าสูงน้ำลงเค็าที่ทั้งหมด
      MLW (Mean Low Water) ระดับน้ำทะเลลงเต็มที่ปานกลาง ได้มาจากการเฉลี่ยค่าสูงของน้ำลงเต็มที่ทั้งหมด

 

เส้นเกณฑ์เหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยถ้าผลการเฉลี่ยได้มาจากบันทึกระดับน้ำในช่วงระยะเวลานานๆ และความแตกต่างจะมีมากขึ้นถ้าใช้ผลตรวจที่สั้นลง เช่น ค่าระดับเฉลี่ยรายวันจะมีค่าต่างกันมากเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าเฉลี่ยรายเดือนจะต่างกันมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายปี เส้นเกณฑ์เหล่านี้เรียกรวมกันว่า “เส้นเกณฑ์น้ำ” (Tidal Datum) โดย ระดับทะเลปานกลาง MSL (Mean Sea Level) จะเป็นเส้นเกณฑ์หลักที่เส้นเกณฑ์อื่นๆจะต้องใช้อ้างอิงถึงอยู่เสมอ

ทำไมต้องรู้เรื่องระดับน้ำทะเลนี้

ถ้าเราไปยืนที่ชายฝั่งทะเลและฝ้าดูอาการของน้ำแล้ว จะเห็นว่าระดับน้ำทะเลมิได้อยู่คงที่ ณ ระดับใดระดับหนึ่งอยู่ตลอดเวลา แต่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นถ้าเราต้องการทราบความลึกของ น้ำ หรือความสูงของวัตถุเมื่อคิดเทียบกับน้ำ เช่น แนวเขตระหว่างน้ำกับชายหาด ความสูงของ สะพานจากผิวหน้าน้ำ ฯลฯ การวัดความสูงที่คิดเทียบกับระดับน้ำทะเลดังกล่าวย่อมไม่สามารถทําได้ แม่นยํา แน่นอน ถ้าน้ำทะเลยังคงมีการเปลี่ยนแปลงระดับขึ้น-ลง อยู่เช่นนั้น ในการจําเป็นที่จะต้อง มีการกําหนดเกณฑ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการวัดระดับ โดยจะสมมุติให้ระดับน้ําทะเลอยู่คงที่ ณ ระดับใดระดับหนึ่งซึ่งกําหนดให้

กำหนดเส้นเกณฑ์น้ำ เพื่อวัดระดับที่สัมพันธ์กับระดับน้ำทะเล

กำหนดเส้นเกณฑ์น้ำ เพื่อวัดระดับที่สัมพันธ์กับระดับน้ำทะเล เครดิตบทความและรูปภาพจาก เอกสารประกอบการประชุม นาวาโทจรินทร์ บุญเหม

ค่า Elev คือค่าความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง MSL

ค่า Elev คือค่าความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง MSL

ค่า BS Backsight หรือ ค่าไม้หลัง

ค่า BS Backsight หรือ ค่าไม้หลัง

ค่า FS Foresight หรือค่าไม้หน้า

ค่า FS Foresight หรือค่าไม้หน้า

ค่า HI Hight of instument

ค่า HI Hight of instument

 

ค่า Elev ค่า Elev คือ ค่าความสูงจาก ระดับทะเลปานกลาง MSL (Mean Sea Level)
ค่า BS BS Backsight หรือ ค่าไม้หลัง คือ การเอากล้องมาตั้งแล้วส่องกล้องระดับไปที่ ต่ำแหน่งที่อยู่หลัง หรือ หมุด BM หรืออาจจะเป็นตำแหน่งเดิมที่เคยส่วง FS มาแล้ว
ค่า FS ค่า FS Foresight หรือค่าไม้หน้า คือ การเอากล้องมาตั้งแล้วส่งไปที่ตำแหน่งทีอยู่ด้านหน้า ในที่นี้เราตั้ง TP1 แบบชั่วคราวเพราะจากจุด A มันไกลส่องไม่ถึง
ค่า HI HI Hight of instument คือค่าจาก ระดับน้ำทะเลปานกลางหรือ MSL ไปจนถึงแกนกล้องที่เราใช้ส่อง ค่านี้จะได้จาก HI =BM+BS

ค่า IFS. เป็นค่าระดับที่ได้จากการส่อง BSแล้ว หรือเรีอกอีกอย่างหนึ่งว่าไม้กลาง

 

ตารางบันทึกการวัดค่าระดับ

ตารางบันทึกการวัดค่าระดับ

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana