Monday, 15 July 2024

ระบบป้องกันดินพังคืออะไร ?

luminox watches

ระบบป้องกันดินพังคืออะไร ?

ระบบป้องกันดินพัง ระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง ในภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า Soil Protection System เป็นระบบสำหรับงานฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน โดยใช้โครงสร้างกันดินแบบ Steel Sheet Pile คือ ระบบโครงสร้างที่สามารถป้องกันแรงดันน้ำ แรงดันดิน แรงดันอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของสิ่งก่อสร้าง โดยต้องมีเสถียรภาพทั้งระบบโครงสร้างชนิดนี้มีประโยชน์สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องป้องกันดินระหว่างการก่อสร้าง

ทำไมต้องใช้ระบบป้องกันดินพัง ?

หลายท่านทราบแล้วเบื้องต้นว่า ระบบป้องกันดินพังคืออะไร ? แล้วคงมีคำถามสงสัยต่อว่าแล้วทำไมต้องใช้ระบบป้องกันดินพัง ระบบป้องกันดินพังมีความสำคัญอย่างไรต่อการก่อสร้าง ? วันนี้มีคำแนะนำมาฝากกกันครับ

ต้องเรียนว่าอย่างงี้ครับ กรณีที่เราดำเนินการก่อสร้างบ้านที่พักอาศัยอาจจะเป็น 1 ชั้น หรือ 2 ชั้น เราอาจจะใช้เพียงเสาเข็มในการตอกเพื่อทำระบบฐานราก แต่ในการก่อสร้างขนาดใหญ่นั้นมันไม่สามารถทำได้แบบนั้น

ซึ่งในการก่อสร้างขนาดใหญ่มีการก่อสร้างขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่เราๆท่านๆอยู่ตามปกติครับ เช่นการที่ต้องขุดดินสร้างระบบถังน้ำใต้ดิน ระบบบ่อบำบัดที่ต้องขุดดินที่มีความลึกลงไป เวลาทำการก่อสร้างถ้าหากเราไม่ใช่ ระบบป้องกันดินพัง ช่วยในการทำงานเมื่อขุดดินไปเรื่อยๆดินรอบๆข้างอาจจะพังทลายลงมา ทำให้มีปัญหากับที่ดินข้างเคียง ในการขุดดินออกจากพื้นที่ก่อสร้างล่าช้าลง

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการใช้เข็มพืด sheet-pile ระบบป้องกันดินพังในการทำงานคือ การทำตอม่อฐานรากสะพานข้ามน้ำ

เข็มพืด sheet pile ต้านแรงดันน้ำ ทำฐานรากตอม่อสะพาน

เข็มพืด sheet pile ต้านแรงดันน้ำ ทำฐานรากตอม่อสะพาน

ดังนั้นความจำเป็นของการทำระบบป้องกันดินพังจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ระบบป้องกันดินพังมีความแพร่หลายทั้งในไทยและต่างประเทศ มีการนำระบบป้องกันดินพังนี้มาใช้ทั้งในโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก ไปจนถึงโครงการสร้างสาธารณูปโภคในระดับภาครัฐ

ระบบป้องกันดินพังประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

ระบบป้องกันดินพังด้วย sheet pile ที่เป็นแผ่นเหล็กลอนมีลักษณะหนาขนาดใหญ่ และประกอบไปด้วย

อีกทั้งยังต้องใช้ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงมาควบคุมดูแลขั้นตอนการวางระบบป้องกันดินพังอีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นการวางระบบป้องกันดินพังนั้นมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นๆกัน ไม่ใช่เพียงการการตอกแผ่นเหล็ก แต่ยังต้องมีการประเมินขั้นตอนวิธีการวางโครงสร้างและการประเมิน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ภาพตัวอย่างจาก เฟซบุ๊ก The Electric Railway System – เรียนรู้ระบบรถไฟฟ้า

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana