Monday, 15 July 2024

พื้น GS หรือ พื้นบนดิน (Slab on Ground)

luminox watches
Slab on Ground

Slab on Ground

พื้น GS คืออะไร ?

พื้น GS หรือ จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พื้นบนดิน (Slab on Ground) ในงานก่อสร้างเป็นวิธีการสร้างพื้นหรือพื้นฐานของสถาปัตยกรรมที่ติดตั้งโดยตรงบนพื้นดิน โดยไม่มีการเพิ่มโครงสร้างอื่นๆ เช่น เสาค้ำหรือคอลัมน์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในงานก่อสร้างสำหรับบ้านอาศัย ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ และสถาปัตยกรรมอื่นๆ

พื้น GS จะเป็นชั้นพื้นที่เดียวที่ติดตั้งโดยตรงบนพื้นดิน โดยทั่วไปจะมีการทำรางเท้า (Footings) หรือรางที่ใช้สำหรับรองรับการแจ้งน้ำหนักจากพื้นผิว โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น พื้นล่าง (Subgrade), รางเท้า (Footings), พื้นล่างสำรอง (Subbase), และพื้นสำรอง (Slab on Grade) ซึ่งส่วนที่สัมผัสกับพื้นดินและส่วนที่ใช้เดินเป็นพื้นโดยตรงจะเป็นส่วนของพื้น GS

การสร้างพื้น GS ใช้วัสดุกันซึมหรือกันชื้น เช่น ฉนวนป้องกันความชื้น (Vapor Barrier) และเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กเสริม (Reinforcing Steel) และบางครั้งอาจมีการใช้วัสดุสำหรับการเจาะเหล็กเสริม (Post-Tensioning) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้น GS

ข้อดีของพื้น GS

พื้น GS มีความสะดวกสบายในการใช้งาน และมักใช้ในบ้านที่ไม่มีชั้นอื่นเช่น ลานรถ, ลานเด็กเล่น, ห้องน้ำ และอื่นๆ ซึ่งการสร้างพื้น GS จะเร็วและมีความคุ้มค่าเนื่องจากไม่ต้องใช้วัสดุและการก่อสร้างที่ซับซ้อนเท่ากับการสร้างชั้นอื่นๆ ที่ต้องมีโครงสร้างให้เพิ่มเติม
พื้น GS ใช้เป็นที่รองรับบนพื้นที่มีสภาพดินแข็งแรงเพียงพอ มีการรับน้ำหนักโดยปรับพื้นดินให้ได้ระดับบดอัดดินให้แน่นแล้วปรับด้วยทรายหยาบและคอนกรีตหยาบ

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana