Monday, 15 July 2024

น้ำยาแอร์ ควรเติมที่ปริมาณเท่าไหร่ ?

03 Feb 2024
131
luminox watches
เติมน้ำยาแอร์ ปริมาณเท่าไหร่

เติมน้ำยาแอร์ ปริมาณเท่าไหร่

การเติมน้ำยาแอร์นั้น ต้องตรวจสอบที่ เนมเพลทของแอร์ หรือ เครื่องปรับอากาศ นั้นๆว่า น้ำยาแอร์เป็นเบอร์อะไร โดยตรวจสอบที่เครื่อง CDU หรือ คอยล์ร้อน (CDU)

เนมเพลทแอร์-ตรวจสอบดูว่า-ใช้น้ำยาแอร์-เบอร์อะไร

เนมเพลทแอร์-ตรวจสอบดูว่า-ใช้น้ำยาแอร์-เบอร์อะไร

น้ำยาแอร์ ควรเติมที่ปริมาณเท่าไหร่ ?

น้ำยา R22 เติมน่้ำยาอยู่ที่ 60-80 psi
น้ำยา R32 เติมน่้ำยาอยู่ที่ 100-150 psi
น้ำยา R410A เติมน่้ำยาอยู่ที่ 100-150psi

# เบอร์น้ำยาแอร์ ท่อแรงดันต่ำ ท่อแรงดันสูง หมายเหตุ ท่อแรงดันต่ำ ท่อแรงดันสูง หมายเหตุ
1 น้ำยา R22 60-80 245-295 ขณะเครื่องทำงาน 150 150 ขณะเครื่องไม่ทำงาน
2 น้ำยา R32 100-150 330-477 ขณะเครื่องทำงาน 270 270 ขณะเครื่องไม่ทำงาน
3 น้ำยา R410A 100-150 330-477 ขณะเครื่องทำงาน 250 250 ขณะเครื่องไม่ทำงาน
เซฟตี้วาล์แอร์
Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana