Monday, 15 July 2024

ตารางเปรียบเทียบ Cube กับ Cylinder

29 Jun 2023
681
luminox watches
การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตแบบ Cylinder หรือ ทรงกระบอก

ตารางเปรียบเทียบ Cube กับ Cylinder

คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตปกติที่ใช้กันทั่วไป ที่ออกแบบให้มีกำลังอัดตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (โดยทั่วไปแล้ว กำลังอัดของคอนกรีต จะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ต้องใช้เวลา 28วัน นับตั้งแต่ผลิต) เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น การเลือกใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นการลดปัญหาโครงสร้าง ที่เกิดจาก ส่วนผสมที่ไม่แน่นอนและมีกำลังอัดที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการผสมคอนกรีตเอง

คุณสมบัติ
มีกำลังอัดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์) มีค่ายุบตัว ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับโครงสร้างและวิธีการเท 3 ระดับ คือ
7.5 +/- 2.5ซม.
10.0 +/- 2.5ซม.
12.5 +/- 2.5ซม.
การใช้เครื่องจักรจากโรงงานคุณภาพ ลดปัญหาการผสมมือที่มีส่วนผสมที่ไม่แน่นอน และได้กำลังอัดไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ เหมาะสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น

คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง
สำหรับโครงสร้างพื้น ควรเลือกคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังอัด เหมาะสมกับการใช้งาน และมีขั้นตอนการเตรียมงานและการทำงานพื้นที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้งานพื้นได้คุณภาพและใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ตารางเปรียบเทียบ cube กับ cylinder

# Cube Cylinder
1 180 140
2 210 180
3 240 210
4 280 240
5 300 250
6 320 280
7 350 300
8 380 320
9 400 350
10 420 380
11 450 400
12 480 420
13 500 450
14 550 500
15 600 550
16 650 600
17 850 800

cr. SCG Brand

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana