Monday, 15 July 2024

จบ ปวส. โยธา หรือ ปวส. ก่อสร้าง จะเรียนต่อวิศวโยธาที่ไหนดี ?

29 Mar 2023
3389
luminox watches

จั่วหัวมาแนวนี้อีกแล้วครับเป็นคำถามที่เหล่านักศึกษาก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียนจบ ปวส.ช่างก่อสร้าง หรือ ปวส.โยธา มาคิดไม่ตกเมื่อจะต้องหาข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปเชื่อได้ว่าหลายๆคนที่มาจากสายอาชีพ ปวช-ปวสก็คงจะอยากทราบกันมากว่าจะเรียนหรือจะมีแนวทางการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีในทางสายโยธา สายก่อสร้าง การเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าเรียนที่ไหนดี ซึ่งตัวผมเองก็พยายามจะรวบรวมมาให้ที่นี่ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อกันนะครับ

การพิจารณาเลือกเข้าเรียนต่อวิศวกรรมโยธา

เรียนจบ ปวส.โยธา หรือ ปวส.ก่อสร้าง สำหรับท่านที่เรียนจบมาแล้วอยากจะเรียนต่อนั้นก็มีปัจจัยหลายๆเหตุผลที่เราต้องพิจารณาเลือกเรียนเพราะหากเลือกไม่เหมาะสมก็จะเป็นภาระและเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนของเราได้ ปัจจัยเรื่องเงิน เวลา สถานที่ หลักสูตรที่รองรับ กว. อันนี้ต้องลงตัว ดังนั้นการที่จะศึกษาต่อนั้นเป็นสิ่งที่ดี การวางแผนการเลือกเข้าเรียนต่อในสาขา วิศวกรรมโยธา หรือ Civil Engineering นั้นก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเรา

เรียนก่อสร้าง-ที่ไหนดี

เรียนก่อสร้าง-ที่ไหนดี

สถานที่เรียนใกล้ที่บ้านหรือที่ทำงาน

การเลือกเรียนต่อวิศวโยธา ควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ใกล้บ้าน เนื่องจากหากเลือกไกลบ้านอาจจะมีค่าใช้จ่ายแฝง เช่นค่ารถ การเดินทางที่ไกล ความไม่สะดวกในการมาเรียน การเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง รถติด หรือหากไกลบ้านจะต้องเช่าหอพักอาจจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและอื่นๆ ถ้าเลือกได้ให้ใกล้ที่พักอาศัย ก็จะสะดวกในการเรียนลดภาระของเราด้วย

ค่าเทอม/ค่าใช้จ่ายในการเรียนวิศวโยธา

สำหรับท่านที่เรียนจบ ปวส.โยธา หรือ ปวส.ก่อสร้าง ที่จะเรียนต่อปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธานั้น เรื่องค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนเช่นกัน มหาวิทยาลัยที่เป็นเอกชนก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงส่วนมหาวิทยาลัยที่เป็นภาครัฐก็จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า มหาวิทยาลัยที่เป็นเอกชน การเลือกภาคการเรียนที่เป็นภาคปกติก็จะมีหน่วยกิตที่ถูกกว่า การเลือกเรียนภาคที่เป็นนอกเวลาราชการหรือภาคพิเศษ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่จบ ปวส.โยธา หรือ ปวส.ก่อสร้างมาน่าจะทำงานกันเสียส่วนใหญ่ดังนั้นก็เลือกให้ดีกับการทำงานและเวลาที่จะไปศึกษาต่อ

วิศกรรมโยธาหลักสูตรต่อเนื่อง

จบปวส.ก่อสร้าง หรือ ปวส. โยธา ทางเลือกนั้นมีไม่มากเพราะต้องหาหลักสูตรที่เป็นต่อเนื่องหรือเป็นเทียบโอน ดังนั้นเวลาหาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ที่จะลงเรียนนั้นให้ใช้ keyword ในการค้นหาอาทิเช่น รับตรง ปวส. เรียนต่อวิศวโยธา เป็นต้นครับ โดยส่วนมากที่จะเห็นหลักสูตรที่เปิดสำหรับคนที่จบสายอาชีพ ปวส.ก่อสร้าง/ปวส.โยธา มาก็จะเป็น ราชมงคล หรือ พระจอม เป็นหลักเสียส่วนใหญ่ ทั้งนี้กรณีจะเรียนหลักสูตรวิศวกรรมโยธาก็ควรตรวจสอบหลักสูตรให้ดีก่อนว่า สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรหรือไม่ ? โดยท่านสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่รับรองโดยสภาวิศวกรได้ที่ การรับรองปริญญา – COE – สภาวิศวกร

มหาวิทยาลัยที่รับตรงสำหรับผู้จบ ปวส.โยธา/ก่อสร้าง เรียนต่อวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยที่รับผู้เรียนจบ ปวส.ก่อสร้าง หรือ ปวส.โยธานั้นก็จะน้อยกว่าผู้ที่ใช้วุฒิ ม.ปลายสายสามัญหน่อยแต่ก็ยังมีมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้เด็กสายอาชีพได้เข้ามาเรียนกันนะครับ ผมเองก็นำมาเรียบเรียงให้คร่าวๆพอจะเป็นแนวทางให้สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ อาจจะไม่ครบสมบูรณ์แต่ก็เลือกหลักๆที่พอจะคุ้นๆมาให้กันนะครับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

(ใครอยากจะ 8 เกียร์เก่าก็ลุยเลย)

จบปวส.โยธ-ปวส.ก่อสร้าง-เรียนต่อ-พระจอมเกล้าลาดกระบัง

จบปวส.โยธ-ปวส.ก่อสร้าง-เรียนต่อ-พระจอมเกล้าลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ราชมงคลคลอง 6)

ราชมงคลธัญบุรี รับตรง ปวส. เรียนต่อ วิศวกรรมโยธา

ราชมงคลธัญบุรี รับตรง ปวส. เรียนต่อ วิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยมหานคร รับตรงสำหรับผู้เรียนจบ ปวส. โดยไม่ต้องเรียนบางรายวิชา

มหาวิทยาลัยมหานคร รับตรงสำหรับผู้เรียนจบ ปวส. โดยไม่ต้องเรียนบางรายวิชา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จบปวส.โยธา-ก่อสร้าง เรียนต่อ วิศวโยธา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จบปวส.โยธา-ก่อสร้าง เรียนต่อ วิศวโยธา

มาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะเป็นแนวทางสำหรับผู้จะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้นะครับ ทั้งนี้นั้นอาจจะไม่ถูกใจทุกคนก็เหมือนดั่งคนทำกับข้าวให้ทานนั่นละครับ บางคนชอบเผ็ด บางคนชอบเปรี้ยว บางท่านก็ชอบเค็มแล้วแต่ลิ้นแล้วแต่อุปนิสัยใจคอ ความรักความชอบที่ไม่สามารถจะห้ามกันได้ ทั้งนี้เพียงเป็น Guide ตัวอย่างให้เลือกพิจารณากันนะครับจริงๆก็มีอีกหลายๆมหาวิทยาลัยอีกมากที่ไม่ได้ลงไว้ให้ ผู้อ่านก็ควรหมั่นศึกษาหาความรู้และวางแผนการเรียนอีกทีนะครับ ^^

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana