Tuesday, 16 July 2024

1.การตั้งค่าหน้ากระดาษ เล่มโครงงาน

luminox watches

สวัสดีครับมาถึงปลายภาคเรียนสุดท้ายกันแล้วนะครับ แน่นอนว่าเราต้องทำโปรเจคจบกัน ดังนั้นการทำงานด้านเอกสาร การทำเล่มโปรเจคต้องมาแน่ๆ แล้วปัญหาก็คือ ต้องมี การตั้งค่าหน้ากระดาษ เล่มโครงงาน หรือ โปรเจคจบ หลายคนที่กำลังจะเริ่มทำ ก็ควรทำสิ่งนี้เป็นอันดับแรก เพราะจะได้ไม่มีปัญหาในการจัดหน้ากระดาษกันนะครับ

การตั้งค่าหน้ากระดาษ เล่มโครงงาน หรือ โปรเจคจบ การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ

  • ขอบด้านบน 1.5 นิ้ว
  • ขอบด้านล่าง 1 นิ้ว
  • ขอบด้านซ้าย 1.5 นิ้ว
  • ขอบด้านขวา 1 นิ้ว
ขั้นตอนการปรับ การตั้งค่าหน้ากระดาษ โปรเจคจบ

ขั้นตอนการปรับ การตั้งค่าหน้ากระดาษ โปรเจคจบ

ท่านสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษตามที่ผมได้ทำ how to ไว้ให้ได้เลยเรียงลำดับการตั้งเรียบร้อยแล้ว ก่อนทำโปรเจคจะได้ราบรื่นกันนะครับ ไม่ต้องมานั่งปรับแก้ทีหลัง ให้วุ่นวายกันอีก ก็หวังว่าจะเป็นประโยนชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาการจัดหน้ากระดาษ สำหรับทำโปรเจคจบกันอยู่นะครับ

 

วันนี้ลาไปทำงานก่อนนะครับดึกแล้ว 🙂

 

การตั้งค่าหน้ากระดาษ เล่มโครงงาน

การตั้งค่าหน้ากระดาษ เล่มโครงงาน

Thanat Sirikitphattana

แบ่งปันกัน เราอยู่กันไม่เกิน 100 ปีหรอกครับ
สุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่โลก จะคงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ให้ระลึกถึงกันครับ

Follow Us / Thanat Sirikitphattana